aaaaa

Pages

Ads 468x60px

Friday, May 2, 2014

TAREHE/ SIKU NZURI KWA MIMBA KUWEZA KUTUNGWA

Leo napenda nizungumzie jambo moja tu ambalo ni juu ya  
jambo moja tu, nalo ni namna wanavyoweza kui-pin point siku ile ya kilele (i.e fruitful/productive/fertile 
day), hapa nina maana ya siku ile ambayo wao wanaiita siku ya 14.  

Ikumbukwe kuwa wanawake wanatofautiana katika suala zima la urefu wa MENSTRAL CYCLE, yaani 
idadi ya siku kati ya period ya kwanza hadi ile ya pili inayofuatia. Kundi kubwa la wanawake wana fall 
kwenye range ya siku 22-35. Japo walio-normal wana siku 28. Vile vile kuna wengine huwa na menstral 
cycle mbili, yaani fupi na ndefu. Hivyo walio na menstral cycle fupi, mathalani wale wenye siku 22, huwa 
vilevile wana kipindi kifupi sana cha kutokwa na damu (period), yaani damu inaweza kukatika ndani ya 
siku 2 tu! Na wale wenye siku 35 au zaidi huwa wana kipindi kirefu sana cha kutokwa na damu (period) 
ambapo wengine huwachukua hata siku kati ya 5 hadi 8.  

Hivo basi, kama wewe ni mwanaume inakubidi umwelewe vizuri mwenzi wako juu ya hayo niliyoyasema 
hapo juu ili ikusaidie kui-pin point ile fertile day (yaani siku ya mimba).  

Swali: Je siku ya mimba ni ipi? 

Jibu lisilosahihi: Watu wengi na hata baadhi ya wanasayansi wanafikiri siku ya mimba ni ile ya 14 baada 
ya dalili za kwanza za damu ya hedhi! Wao huhesabu kuanzia siku ile damu ilipoanza kutoka hadi siku ya 
14! Utaratibu huu ume-prove failure! Hii ni kwa sababu wanawake wana menstral cycle 
zinazotofautiana kwa urefu. Hivo basi jibu sahihi ni hili hapa chini: 

Jibu sahihi:  
1. Kwanza inabidi ujue kama mwenzi wako ana menstral cycle ipi? Fupi au ndefu, ama zote mbili? 

2. Baada ya kujua urefu wa menstral cycle ya mwenzi wako then pin point siku ile ya mwisho halafu 
uhesabu backwards siku 15 kuanzia siku ile ya mwisho. Siku hii ya 15 kuanzia mwisho ndiyo siku ya 
mimba kwa mwanamke yeyote!  

Once you know the '15th day' from the last one, then you can manoeuvre whatever you want to get her 
pregnant or to avoid pregnancy!  

With this new approach of pin pointing the fertile day you will find that all women (menstral cycles) 
are covered, whereas the old way of counting fits only to women whose menstral cycles are 28 days! 


Naomba nitoe mifano hai kwa faida ya dada zetu na wengine: 

1. Kama mwanamke ana menstration cycle ya siku 22 inabidi afanye kama ifuatavo: Kwanza 
itabidi atengeneze kalenda yake mwenyewe ya siku zake zote za menstration cycle kama hapa 
chini: 

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 
20th, 21st, 22nd. 

Kisha ahesabu kuanzia ile 22nd day kurudi nyuma mpaka afikishe siku 15. Ataona kuwa siku ya 
kumi na tano inaangukia kwenye 8th day ya kalenda yake. Hivo 8th day ndiyo siku ya mimba 
kwa mwanamke yeyote ambaye ana menstration cycle ya siku 22. Akumbuke kwamba 1st day 
ndiyo siku anayoanza ku-bleed! 


2. Kama mwanamke ana menstration cycle ya siku 28 inabidi afanye kama ifuatavo: Kwanza 
itabidi atengeneze kalenda yake mwenyewe ya siku zake zote za menstration cycle kama hapa 
chini:  

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 
20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th. 

Kisha ahesabu kuanzia ile 28th day kurudi nyuma mpaka afikishe siku 15. Ataona kuwa siku ya 
kumi na tano inaangukia kwenye 14th day. Inamaana kwamba 14th day ndiyo siku ya mimba 
kwa mwanamke yeyote ambaye ana menstration cycle ya siku 28. Akumbuke kwamba 1st day 
ndiyo siku anayoanza ku-bleed! 


3. Kama mwanamke ana menstration cycle ya siku 35 inabidi afanye kama ifuatavo: Kwanza 
itabidi atengeneze kalenda yake mwenyewe ya siku zake zote za menstration cycle kama hapa 
chini:  

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 
20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th. 

Kisha ahesabu kuanzia ile 28th day kurudi nyuma mpaka afikishe siku 15. Ataona kuwa siku ya 
kumi na tano inaangukia kwenye 21st day. Inamaana kwamba 21st day ndiyo siku ya mimba kwa 
mwanamke yeyote ambaye ana menstration cycle ya siku 35. Akumbuke kwamba 1st day ndiyo 
siku anayoanza ku-bleed! 


4. Kama mwanamke ana abnormal menstration cycle ya siku 15 , BASI KUNAUWEZEKANO 
WA KUTOPATA MIMBA KABISA KAMA INAVYOONEKANA HAPA CHINI:  

Kwanza itabidi atengeneze kalenda yake mwenyewe ya siku zake zote za menstration cycle kama 
kawaida:  

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. 

Kisha ahesabu kuanzia ile 15th day kurudi nyuma mpaka afikishe siku 15. Ataona kuwa siku ya 
kumi na tano inaangukia kwenye 1st day. Inamaana kwamba, the 1st day of her bleedind ndiyo 
siku ya mimba kwa mwanamke yeyote ambaye ana menstration cycle ya siku 15. Akumbuke 
kwamba 1st day ndiyo siku anayoanza ku-bleed, na ndiyo hiyo hiyo siku ambayo mwanamke wa 
kundi hili anaweza kupata mimba! 

Hii inamaana kwamba, siku ambayo linaharibika lile yai la upande mmoja ndiyo siku hiyo hiyo 
ambayo yai la upande wa pili linapevuka tayari kwa kurutubishwa. Mwanamke wa aina hii 
anaweza kupata mimba tu kama atakutana na mwanaume siku ile anayoanza kubleed, kwani siku 
ambayo yai moja linaanza kuharibika ndio siku hiyo hiyo ambayo yai la upande wa pili 
linakuwa tayari kurutubishwa! 

Na wanawake wa kundi hili la nne ukiwauliza vizuri watakiri kwamba hawajawahi kuona au ku-feel ule ute mweupe ambao wenzao huwa wanaupata siku ile yai linapokuwa tayari kwa 
kurutubishwa, kwani ute wa wanawake wa kundi hili la nne huwa unachanganyikana na damu 
kwa vile unatoka siku ile ile wanapoanza ku-bleed. Pia wanawake wa kundi hili huwa 
wanatokwa na kiasi kidogo sana cha damu; na bleed hukatika ndani ya siku moja au mbili tu!  

Jambo la kushangaza ni kwamba, wanawake wengi hawana knowledge ya kutosha juu ya hili 
suala la siku ya mimba; hasa wale ambao wana menstration cycle inayobadilikabadilika! Wao 
husitukia tu wameanza ku-bleed. Ndo maana hawawezi hata ku-plan kutopata mimba! Hawana 
ujanja kabisa ndio sababu wengi wanatumia sindano na njia zingine nyingi za artificial ambazo 
mwisho wa siku huwaletea matatizo ya uzazi, kwani nyingi hu-block njia ya uzazi! Nimeona 
wengi wenye matatizo ya uzazi unaosababishwa na hizi artificial family planning. Wengine 
hulazimika kwenda hospital kuzibuliwa ili wapate mimba jambo ambalo ni hatari kwa afya zao! 
Full maelezo ya kujitosheleza, ukikosa kudaka au kudakisha mimba basi kuna walakini .